Rreth nesh

Kompania e Sigurimeve “RISK-Broker”, është themeluar në muajin Qershor të vitit 2006. me certifikatë të biznesit nr.70366299. Licensa me nr.19. është lëshuar për broker të sigurimeve nga Banka Qendrore e Repoblikës së Kosovës.

Misioni dhe Vizioni

KOMPANIA “RISK BROKER” ofronë shërbime në fushën e industrisë së sigurimeve në tërë teritorin e Kosovës. “RISK BROKER” – ka momerandum bashkëpunimi me kompani vendore të sigurimeve. Qëllimi i RISK-ut, është që klienti të jetë:

• i/e informuar,

• i/e këshilluar për gjitha produktet e sigurimeve,

• i/e shërbyer me efikasitet, shërbime të shpejta dhe

• gjithmonë të jetë oferta më e favorshme në tregun e sigurimeve.

Vizioni i kompanisë RISK Broker, gjithnjë do të jetë në krye të industrisë së sigurimeve në Kosovë. Sukseset tona do të vazhdojmë t’i arrijmë, duke u fokusuar në cilësi dhe efiktivitet për klientet. Klientët tanë - individët, kompanitë dhe autoritetet publike - mund të arrijnë të ne kudo në çdo kohë (shih "Kontakte " në të djathtë ). Rrjeti ynë i shërben konsumatorëve që të sigurojë klientët tanë me zgjidhjet më të mira, të sigurimeve individual edhe profesionistëve në qendrat e shërbimit tonë, të siguruar që klientët tanë mund të mbështeten tek ne për t'i ndihmuar ata në çdo kohë që ata kanë ndonjë aksident.