Sigurimi i Pronës

  • • Sigurimi i Automjetit
  • • Sigurimi i Garancioneve
  • • Sigurimi i Shendetit ne udhëtim
  • • Sigurimi i Pronës
  • • Sigurimi KASKO
  • • Sigurimi nga aksidentet    personale

Kompania Brokere e Sigurimeve „Risk“ ofron dëmshpërblim për humbjen, dëmtimin ose shkatërrimin e pasurisë se siguruar në mënyrë të papritur, të paparashikuar dhe aksidentale si pasoje e rreziqeve të mëposhtme:

Zjarrit dhe rreziqeve shtesë që mbulon objektet nga:

Rreziku bazë: zjarri, eksplozioni, rrufeja, rënia e avionit ose pjesëve te tij, heqjen e mbeturinave. Rreziqeve shtesë: termet, përmbytje, stuhi, shkarja e tokës, thyerja e xhamave.

A keni në shtëpi objekte te cilat Ju kanë kushtuar dhe janë të shtrenjta për Ju? Në rast të një vjedhjeje ose tentative për vjedhje ato mund të dëmtohen ose vidhen dhe Juve do t’ju duhet t’i zëvendësoni.

Kompania Brokere e Sigurimeve „Risk“ ju ofron sigurimin nga vjedhja, me anë të të cilit ju garanton dëmshpërblim për sendet e vjedhura si për objektet e dëmtuara si pasojë e vjedhjes.

Shtëpia, Banesa, Hoteli, Restoranti, Biznesi Juaj janë simboli i mundit dhe realizimit të ëndrrave Tuaja.

Një pakujdesi e çastit dhe zjarri, ose rreziqet natyrore mund ta dëmtojnë ose shkatërrojnë këtë investim.