Sigurimi KASKO

  • • Sigurimi i Automjetit
  • • Sigurimi i Garancioneve
  • • Sigurimi i Shendetit ne udhëtim
  • • Sigurimi i Pronës
  • • Sigurimi KASKO
  • • Sigurimi nga aksidentet    personale

Makina përben një investim për Ju dhe familjen Tuaj. Kur ju jeni fajtor për shkaktimin e një dëmi polica juaj TPL e Sigurimit nuk e dëmshpërblen makinën tuaj.

Në mënyrë që Ju të jeni tërësisht i mbrojtur, ju ofron sigurimin KASKO, i cili mbulon dëmet që mund t’i shkaktohen automjetit nga rreziqe të tilla si:

- përplasja aksidentale me automjet ose objekt tjetër, përmbysja ose rënia e objekteve të tjera mbi të

- zjarri dhe eksplozioni

- vjedhja e pjesshme ose totale

- thyerja e xhamit

- fenomenet e natyrës, të tilla si tërmeti, stuhia, rrëshqitja e tokës ose përmbytja, dëbora ose breshëri